Telefon:

731 625 692

Otvírací doba:

dle domluvy

Půjčovní řád

1. Na zkoušku šatů je třeba se telefonicky objednat.
2. Zkouška šatů trvá maximálně 60 minut.
3. Při závazné rezervaci svatebních šatů platíte zálohu ve výši 50% z ceny půjčovného. Doplatek je hrazen při převzetí šatů.
4. V případě zrušení objednávky propadá rezervační poplatek ve prospěch svatebního salonu.
5. Při převzetí šatů se kromě půjčovného platí kauce 2000 Kč, která je zákazníkovi vrácena při odevzdání šatů v bezvadném stavu. Při silném znečištění či poškození šatů provozovatel strhává z kauce potřebnou částku na opravu šatů. V případě nevratného poškození zákazník je povinen doplatit částku až do výše prodejní ceny šatů.
6. Při převzetí zboží v salonu je zákazník povinen zkontrolovat si stav zboží. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
7. Šaty jsou pronajímány za sjednanou cenu od čtvrtku/pátku nejpozději do úterý. Za nedodržení termínu návratu šatů se účtuje 500,- Kč/den.
8. V případě blokace šatů na víkendy dva (svatba v zahraničí apod.) je cena řešena individuálně dle termínu a modelu šatů.
9. Za ztrátu vaku se účtuje 300,- Kč, ramínka 50,- Kč.
10. Povinností zákazníka je seznámit se s půjčovním řádem a dodržovat ho. Podepsáním půjčovní smlouvy stvrzuje, že byl s daným řádem obeznámen a souhlasí s nim.