Telefon:

731 625 692

Otvírací doba:

dle domluvy

Ochrana osobních údajů

  • Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
    Všechny osobní údaje shromažďujeme, evidujeme a zpracováváme na základě plnění právní povinnosti, přípravy smlouvy nebo vlastního plnění smlouvy a na základě oprávněného zájmu.
  • Za účelem zpracování vašich objednávek evidujeme tyto vaše osobní údaje: jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště a telefonní číslo.
  • Tyto údaje využíváme pouze ke své vlastní potřebě a neposkytujeme je žádné třetí straně, ani je nevyužíváme k reklamním účelům. Vaše objednávky obsahující osobní údaje jsou evidovány elektronicky v zabezpečeném online systému a fyzicky v uzamčené schránce až do doby jejich konečného zpracování v aktuálním účetním období